Kritické aktualizácie pre Adobe Flash Player APSB18-03

Adobe zverejnil bulletin týkajúci sa aktualizácií Adobe Flash Player. Tieto aktualizácie riešia kritické zraniteľnosti, ktoré by mohli viesť ku vzdialenému spustenie kódu. Odporúčame čo najskôr aktualizovať.
https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb18-03.html