Android SpinOK

Pozor na tieto aplikácie v mobilných telefónoch s Android systémom. Ak máte aplikáciu ktorá je na zozname v linku, odporúčame aplikáciu úplne vymazať. https://github.com/DoctorWebLtd/malware-iocs/blob/master/Android.Spy.SpinOk/README.adoc