Adobe security

Aktualizácie síce vyšli ešte 12.12.2017. Doporučujeme aktualizovať Adobe Flash Player, najlepšie čo najskôr. 🙂 https://helpx.adobe.com/security/products/flash-player/apsb17-42.html