O nás

CIRT.sk vznikol na základe potrieb informovať organizácie a spoločnosti, ale aj jednotlivcov o bezpečnostných zraniteľnostiach a incidentoch. Našim cieľom je včas upozorniť na bezpečnostné riziká a ukázať možné riešenia. Ako Incident vnímame všetko, čo môže narušiť alebo ohroziť informačnú bezpečnosť a funkčnosť IT systémov a zariadení.

Spoločnosť Beset pôsobí  na Slovenskom IT trhu od roku 1992 (vtedy ako pobočka britskej spoločnosti ICL). Od roku 1994 vlastní firma certifikát kvality ISO 9001. Firma sa od svojho vzniku zameriava na poskytovanie IT služieb, v poslednom období sa zameriava na IT bezpečnosť. V roku 2004 získala certifikát priemyselnej bezpečnosti udeľovaný Národným bezpečnostným úradom na stupeň „Dôverné“.  Pracovníci spoločnosti Beset vlastnia certifikáty udeľované Národným bezpečnostným úradom na stupeň „Tajné“. Uvedené certifikáty platia vo všetkých krajinách NATO. Od roku 2005 získala spoločnosť certifikát systému riadenia informačnej bepzečnosti ISO 27001. Spoločnosť Beset má dlhoročné skúsenosti v oblasti informačnej bezpečnosti ako aj v oblasti kybernetickej bezpečnosti.

Informácie pochádzajú z overených zdrojov, prípadne vlastných bezpečnostých analýz a postupov.
Neručíme však za vzniknuté problémy, ktoré by mohli vzniknúť na základe článkov počas inštalácií opráv a aktualizácií.

Beset Cirt Team