Apple zero-day zraniteľnosti a nastavenie aktualizácií.

V mesiaci máj boli objavené nové zraniteľnosti na Apple produktoch. Odporúčame aktualizovať Apple produkty. Na zariadeniach iPhone alebo iPad: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Automatické aktualizácie, potom sa uistite, že sú zapnuté > Bezpečnostné odpovede a systémové súbory. Pre počítače s MacOSx: Vyberte ponuku Apple > Nastavenia systému. Kliknite na položku Všeobecné na bočnom paneli a potom na položku > Aktualizácia softvéru, ktorá je vpravo. Kliknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti vedľa automatických aktualizácií a potom sa uistite, že je zapnutá možnosť Inštalovať bezpečnostné odpovede a systémové súbory. https://support.apple.com/en-us/HT213758 https://support.apple.com/en-us/HT213757

Android SpinOK

Pozor na tieto aplikácie v mobilných telefónoch s Android systémom. Ak máte aplikáciu ktorá je na zozname v linku, odporúčame aplikáciu úplne vymazať. https://github.com/DoctorWebLtd/malware-iocs/blob/master/Android.Spy.SpinOk/README.adoc