Apple zero-day zraniteľnosti a nastavenie aktualizácií.

V mesiaci máj boli objavené nové zraniteľnosti na Apple produktoch.
Odporúčame aktualizovať Apple produkty.

Na zariadeniach iPhone alebo iPad: Prejdite do Nastavenia > Všeobecné > Aktualizácia softvéru > Automatické aktualizácie, potom sa uistite, že sú zapnuté > Bezpečnostné odpovede a systémové súbory.

Pre počítače s MacOSx: Vyberte ponuku Apple > Nastavenia systému. Kliknite na položku Všeobecné na bočnom paneli a potom na položku > Aktualizácia softvéru, ktorá je vpravo. Kliknite na tlačidlo Zobraziť podrobnosti vedľa automatických aktualizácií a potom sa uistite, že je zapnutá možnosť Inštalovať bezpečnostné odpovede a systémové súbory.

https://support.apple.com/en-us/HT213758
https://support.apple.com/en-us/HT213757